Com funcionen els invents mecànics i el currículum?

Com funcionen els invents mecànics i el currículum?

Una de les majors dificultats en que ens topem a l’hora de programar per projectes és trobar la manera de com encaixar el projecte i el currículum.

Penyagolosa e-duca, conjuntament amb els docents de l’Aulari de Vistabella del Maestrat, ha elaborat el Currículum globalitzat Vtb. El currículum globalitzat Vtb és una eina que permet veure, d’una manera molt clara, la interconnexió existent entre tots els elements del currículum. Una de les principals característiques del Currículum globalitzat Vtb és que tots els continguts, des d’infantil fins a 6è de primària, estan agrupats per tòpics o temàtiques. Aquests tòpics són els que posteriorment, quan és hora de programar un projecte, s’utilitzen com a fils conductors. Si vols saber-ne més accedeix al

 

 

El projecte Com funcionen els invents mecànics?  s’emmarca dins de l’àrea de les Ciències Naturals. En el Bloc 4 d’aquesta àrea (Matèria i energia) es treballen continguts relacionats amb el tòpic Física (gravetat, forces d’atracció i repulsió,…). En el Bloc 5 hi apareixen continguts del tòpic Màquines o Enginyeria mecànica (màquines simples,…). I de manera transversal, en totes i cadascuna de les àrees del currículum, hi trobem l’anàlisi, planificació i elaboració de productes (en el projecte Com funcionen els invents mecànics? aquests productes son les joguines amb moviment inventades pels propis infants).

Al voltant dels tòpics de  Física, Enginyeria mecànica i Productes s’articulen la resta d’àrees i blocs del currículum. Així, des de l’àrea d’educació artística, el bloc 2 (Expressió Plàstica), treballa continguts del tòpic Color (colors primaris i mescles,…). Des de les àrees de Llengua Castellana i Llengua Valenciana es treballa el tòpic de les tipologies textuals Expositiva i Predictiva; i des de l’Àrea de llengua estrangera el tòpic Getting directions. L’àrea d’Educació Musical es focalitza en el bloc 1 (Escolta), treballant continguts del tòpic Timbre (qualitats del so, producció sonora,…). L’Àrea de matemàtiques es centra en el bloc 3 (Mesura), dins del tòpic Mesurar longitud, capacitat i massa. Pel que fa referència a l’Àrea d’Educació Física, aquesta parteix del bloc 4 (Activitat física i salut) treballant el tòpic Força i resistència.

I tot aquests popurri de tòpics conformen el projecte Com funcionen els invents mecànics?, un projecte on els alumnes es converteixen en Físics, Enginyers mecànics i Inventors de joguines i desenvolupen les diferents competències.

  • Cadascun dels mòduls presenta unes Paraules clau, vocabulari que cal entendre i utilitzar al llarg de tot el projecte i que ajuda a desenvolupar la Competència en comunicació lingüística (CCL) dels infants.
  • Cada mòdul parteix sempre de la resolució de problemes, presentant el projecte com a un Misteri o cas a resoldre, el qual guiarà tot el projecte. El que es pretén amb la resolució del problema és fomentar la Competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT) dels nens/es. És en la resolució del cas on els alumnes han de posar en pràctica les seves capacitats d’anàlisi i ús de les dades, les quals, una vegada interpretades els donarà les possibles solucions al problema plantejat.
  • Per tal de resoldre el problema plantejat el projecte proporciona als infants el Quadern d’inventor. Aquest quadern de treball està dissenyat seguint el mètode científic (anàlisi del problema, buscar dades,….). Les activitats proposades parteixen sempre de l’exploració, seguit de l’anàlisi i arribant a unes conclusions, desenvolupant, sense cap mena de dubte, les estratègies de planificació, supervisió i avaluació dels infants. A mida que els alumnes realitzen les activitats proposades en el quadern, aquests, adquireixen la seva Competència d’aprendre a aprendre (CAA). Una altra característica del projecte Com funcionen els invents mecànics? és el treball per racons d’experiments o exploració. Cada racó presenta tota una sèrie de materials amb unes Fitxes de procediments l’objectiu de les quals és permetre a l’alumne treballar i avaluar-se de manera autònoma.
  • La Competència Consciència i expressions culturals (CEC) es desenvolupa al llarg de tot el projecte a partir de la proposta de convertir als infants en diferents actors (Físics, enginyers mecànics i inventors de joguines). Vivint el projecte des dels diferents punts de vista permet a l’alumne desenvolupar la seva iniciativa, imaginació i creativitat, aplicant a la vegada diferents habilitats de pensament, perceptives, comunicatives, de sensibilitat i sentit-estètic.
  • Un dels moments principals de qualsevol projecte és la búsqueda d’informació. Deixar als alumnes tot sols davant d’internet pot convertir-se en un malson. És per això que a la web Penyagolosa e-duca es posen a l’abast diferents recursos escollits o elaborats tenint en compte les possibles necessitats de l’alumne respecte el projecte desenvolupat. Fent ús dels diferents recursos i utilitzant les aplicacions proposades, els alumnes  (i els docents) desenvolupen la seva Competència digital (CD). A més, un cop processada la informació, el projecte sempre proposa la creació d’algun tipus de contingut digital (una Presentació digital, la gravació d’un vídeo-tutorial,…), fomentant així, no només l’ús de les noves tecnologies com a consumidors sinó també com a creadors de continguts.
  • La Competència sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (SIE) es desenvolupa per mitjà de la creació dels diferents productes proposats en el projecte, però sobretot al final d’aquest, quan és moment de dissenyar i crear una nova joguina. El projecte proposa el procés creatiu com a metodologia de treball. A través de l’anàlisi del repte, generar idees per crear noves joguines, dissenyar prototips, testejar-los, construir joguines i presentar-les davant d’una audiència, els nens/es posen a prova la seva capacitat creativa i innovadora.
  • La gran majoria d’activitats que es proposen en el projecte es duen a terme per parelles o en gran grup, deixant les activitats individuals per aquells moments de reflexió personal o autoavaluació. Per mitjà de treball en equip els nens/es desenvolupen les Competències socials i cíviques  (CSC) comunicant les seves idees, respectant les opinions dels altres i construint coneixement compartit.

Dissenyar projectes usant l’eina Currículum globalitzat Vtb no només ajuda als docents a escollir aquells elements del currículum que volen treballar (tòpics) sinó també a poder fer un seguiment del que ja està fet i el que queda pendent per a futurs projectes.

Deja un comentario

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.