Inicio

Comunitat d'aprenentatge Penyagolosa e-duca

Entorn educatiu amb valor

Co-responsabilitat

Les persones som l'eix principal de tots els projectes i activitats que realitzem. Som co-responsables dels resultats que ajudem a assolir i de les decisions que ajudem a prendre a les persones, organitzacions,...

Empoderament

Cal disposar d'eines per a donar continuïtat als projectes engegats i poder tirar endavant noves iniciatives de manera autònoma.

Creativitat i innovació

Cerquem la millora contínua i el valor afegit en tots els projectes a través de la R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació)

Aprenent en comunitat

Construïm comunitat

El nostre entorn la nostra escola

Entorn social

Un entorn on totes i tots treballem cooperativament en la creació d'un projecte compartit, afavorint l'empoderament de les persones per mitjà d'espais d'aprenentatge.

Processos creatius

La creativitat com a mètode, canal d'expressió, procés d'aprenentatge i com a competència a adquirir i millorar.

Aliances

Participar amb altres experts i/o organitzacions ens permet dissenyar i executar projectes conjuntament, així com compartir experiències i recursos.

Aplicació de les TIC

Apostem per integrar les TIC com a eina transversal i complementària en totes les accions, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim les seves potencialitats